51. واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 7-36

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


52. چارچوبه‌های معرفتی- روشی نواندیشی اسلامی در نگرش به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان (مورد مطالعه محسن کدیور و محمد مجتهد شبستری)

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 7-38

ندا سادات حاجی‌وثوق؛ علی اصغر داودی


53. نشانه‌شناسی تبلیغات سیاسی مطبوعات در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 7-32

حسینعلی افخمی؛ مسعود تقی آبادی؛ مریم عسگرانی


54. شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 7-31

سید عباس احمدی کرچ؛ سجاد نجفی


55. شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 34-7

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی


56. شیوه‌های گوناگون شناخت و ادراک در مطالعات سیاسی و بین‌المللی

دوره اول، شماره 1، زمستان 1384

حسین سلیمی


57. درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی

دوره اول، شماره 2، بهار 1385

احمد نقیب زاده؛ حبیب الله فاضلی


58. چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان جنگ تحمیلی

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385


59. آسیب‌شناسی آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی

دوره دوم، شماره 1، زمستان 1385


60. گستره ‌شمول قانون ملل رولز

دوره دوم، شماره3، تابستان 1386


61. خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


62. امر سیاسی و حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386


63. اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه‌گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم‌های لیبرالیستی و ‌گرامشین

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387


64. مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386


65. "کاربردی سازی علوم سیاسی بر اساس نیازهای عینی بازار اشتغال در ایران"

دوره سوم، شماره 3، تابستان 1387


66. اقتصاد سیاسی رانت‌‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران

دوره سوم، شماره 4، پاییز 1387


67. رسانه و بحران در عصر فراواقعیت با تاکید بر بحران هویت

دوره چهارم، شماره 1، زمستان 1387


68. ابعاد بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها؛ مطالعه موردی: تحلیل قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران (1388-1358)

دوره چهارم، شماره 2، بهار 1388


69. سیاست، حکومت و عدالت در شعر پروین اعتصامی

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388


70. استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


71. شالوده‌شکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

دوره پنجم، شماره1، زمستان 1388


72. نقش و تأثیر پارادایم‌های روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه بر نظریه‌های جدید جامعه‌شناسی سیاسی

دوره پنجم، شماره 2، بهار 1389


73. ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

اصغر جعفری ولدانی


74. شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر

دوره پنجم، شماره 4، پاییز 1389

فرشاد شریعت


75. نظریه هورنای و روان‌شناسی سیاسی ناصرالدین شاه؛ از کودکی تا عزل نوری

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

ابراهیم برزگر