151. سیاست و عرفان در مهابهاراتا

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 73-96

محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری


152. اندیشه دولت گرایی و ضددولت گرایی در عصر مشروطه؛ بازخوانی سه اندیشه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 73-102

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی


153. رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه‌های رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 73-104

حسن رحیمی(روشن)؛ سهیلا رحیمی؛ سید حسین جعفری


154. مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 75-100

وحید سینایی؛ محمد خطیبی قوژدی


155. نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 75-110

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


156. الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 75-110

سید ابراهیم سرپرست سادات


157. تاثیر اندیشه¬های نوسلفیسم بر روند فکری- ایدئولوژیک القاعده

دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 79-114

محمد محمودیان


158. تحلیلی بر ژئوپولیتیک مرزهای عمان با کشورهای همجوار

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 79-116

اصغر جعفری ولدانی؛ رامین جعفری ولدانی


159. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 79-112

احمد سلطانی‌نژاد؛ مسعود موسوی شفائی؛ الهام اسدی‌نژاد


160. امر سیاسی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 79-96

مرتضی بحرانی


161. پست سکولاریسم؛ مذهب و حوزه عمومی در اندیشه یورگن هابرماس

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 79-112

آرمان زارعی


162. الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 79-124

محمد رضا دهشیری؛ مسلم گلستان


163. بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 89-122

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی


164. موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 94-63

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد


165. فرهنگ و رویه سازگاری جویی در سیاست خارجی ج.ا. ایران مقایسه ی متن پژوهانه از دوره های جنگ و اصلاحات

دوره 10، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 113-138

سید احمد فاطمی نژاد


166. گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران

دوره اول، شماره 1، زمستان 1384

امیر محمد حاجی یوسفی


167. رویکردی نظری به مفهوم بنیادگرایی (با تأکید بر بنیادگرایی یهودی)

دوره اول، شماره 2، بهار 1385

شجاع احمدوند


168. رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و «صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385


169. ویژگی‌ها و گرایش‌های علوم‌سیاسی در ایران: نگاهی از دریچه نشریات تخصصی این رشته

دوره دوم، شماره 1، زمستان 1385


170. تحلیل سیاسی جنگ‌های پیامبر اکرم

دوره دوم، شماره3، تابستان 1386


171. چیستی مفهوم فرنگ در گزارش‌نامه‌های تاریخی روزگار قاجار

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


172. مقام تخیل در فلسفۀ سیاسیِ اسلامی ـ ایرانی: مورد فارابی

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386


173. مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین‌الملل

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387


174. کرامت انسانی و خشونت در اسلام

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385


175. فرجام دموکراسی‌های تحمیلی

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386