نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)
1. نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1398، ، صفحه 99-130

چکیده
  چکیده مسأله اصلی این مقاله، بازشناسی رابطه فضای اجتماعی بر عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مقاله با هدف ترسیم تصویری از عملکرد مجلس از نمای متفاوتی به تحولات این دوره می‌نگرد. ادبیات پیشینی ...  بیشتر
استراتژی جنگ و رفتار سیاست خارجی:
در آمدی بر تبیین فرایند و فرجام جنگ ایران و عراق
2. استراتژی جنگ و رفتار سیاست خارجی: در آمدی بر تبیین فرایند و فرجام جنگ ایران و عراق

ایرج همتی؛ ابوالفضل دلاوری

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1394، ، صفحه 235-265

چکیده
  استراتژی ایران در جنگ، به ویژه پس از آزادسازی خرمشهر، ظاهراً اقدامات جنگی را تا جایی تجویز می کرد که مکمل و مددکار یک دیپلماسی موثر برای پایان بخشیدن پیروزمندانه به جنگ باشد. در عمل اما روند مواضع و اقدامات ...  بیشتر