1. فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 141-166

حسین سلیمی؛ علی اکبر کیانی


2. شکل گیری نظم شبکه ای در روابط بین الملل و نقش سرمایه اجتماعی در جست و جوی صلح پایدار

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 149-180

حسین سلیمی؛ ماندانا سجادی


3. منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 112-140

حسین سلیمی؛ علی اسمعیلی اردکانی


4. شیوه‌های گوناگون شناخت و ادراک در مطالعات سیاسی و بین‌المللی

دوره اول، شماره 1، زمستان 1384

no 1

حسین سلیمی