وضعیت سنجی سرمایه روحانیت، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی
1. وضعیت سنجی سرمایه روحانیت، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

رضا نوع دوست؛ محمدرضا مایلی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 193-227

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاریخی سرمایه فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی طبقه روحانیت تا انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره تشکیل حکومت اسلامی توسط روحانیون با استفاده از نظریه پییر بوردیو است. در این راستا ...  بیشتر
تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی
2. تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1396، ، صفحه 203-234

چکیده
  در سال‌های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع ...  بیشتر