شبکه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
1. شبکه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی

علی اکبر علیخانی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 166-192

چکیده
  «فلسفة سیاسی» یا «فلسفة سیاست» نوعی خاص از تعقل، تفکر، بحث، و استدلال نظام‌مند در مورد مفاهیم، موضوعات و پدیده‌های سیاسی است که با افزوده شدن قید اسلام یا اسلامی به آن، دارای ابعاد و تعریف‌های ...  بیشتر
اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت
ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام
2. اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 131-148

چکیده
  امروزه ما با دو تفسیر اصلی از اسلام مواجه هستیم که در یک سر طیف تفسیری کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح جویانه از اسلام، و در سر دیگر طیف چهره و تفسیری خشونت آمیز از اسلام ارایه می شود و بر اساس همین تفسیر، گروه ...  بیشتر
اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام
3. اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره پنجم، شماره 4 ، پاییز 1389

چکیده
  تجربه‌های تاریخی، نقاط تلخ و تاریکی را در زندگی بشر نشان می‌دهد که حاکی از دشمنی، خشونت و خونریزی است. از جمله قواعدی که شاید بتواند این سَبُعیت را تا اندازه‌ای کنترل کند و خشم موجود در آن را کاهش ...  بیشتر