موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا
1. موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا

محمد علی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی؛ مجتبی رضازاده

دوره 9، شماره 3 ، تابستان 1393، ، صفحه 145-176

چکیده
  با فروپاشی شوروی، دوران جدیدی در عرصه بین‌الملل آغاز شد و آمریکا مدعی نظام بین‌الملل تک‌قطبی هژمونیک به رهبری این خود شد. این برتری با شروع قرن 21 با چالش‌های جدیدی مواجه شده است که نقش این کشور ...  بیشتر
بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا
2. بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا

محمد علی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ زکیه یزدانشناس

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل‌گران در بررسی ریشه‌ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می‌کنند. ...  بیشتر