روش پژوهش کیفی
1. روش پژوهش کیفی

قاسم افتخاری

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1392، ، صفحه 7-46

چکیده
  دستاوردهای شگفت انگیز روش پژوهش علمی زیست جهان انسان را در مدت نسبتاً کوتاهی به طور بنیادی دگرگون ساخت، دشواری‌های زندگی سنتی و راه حل آنها جای خود را به مسائل نوظهوری داد که هیچ کدام در گفتمان پیشینیان ...  بیشتر
تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی
2. تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی

قاسم افتخاری

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله مبانی و اصول شکل‌گیری نگرش و روش‌های علمی به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده در پی آن است که اصول شناخت‌شناسانه و مبانی معرفتی روش‌های علمی در عصر مدرن را ریشه‌یابی کرده و تفاوت ...  بیشتر