قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌
1. قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌

محمد جواد غلامرضا کاشی؛ الهه صادقی

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 41-79

چکیده
       این مقاله ناظر به ساختار ذهنیت سیاسی ایرانیان و تلاش برای بازیابی هویت در دوره مدرن است. اگر اسلام سیاسی را مهم‌ترین پاسخ جمعی برای بازیابی هویت در ایران پس از دهه 30 به شمار آوریم، قرآن ...  بیشتر
گستره تحلیل گفتمان سیاسی
 از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی
2. گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله، به اختصار دو تحول را مورد نظر قرار داده‌ایم تا بر مبنای آن، عرصه گسترده گزینه‌های پیش روی برای انجام یک پروژه تحلیل گفتمانی را ترسیم کنیم: تحولات نظری که موجب بسط و گسترش تحقیقات کیفی به ...  بیشتر