امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی
1. امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

احمد نقیب زاده؛ بهزاد عطارزاده

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 153-204

چکیده
  در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می‌تواند مبنای ...  بیشتر
رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»
2. رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 194-217

چکیده
    مدتی است که تعدادی از نظریه­پردازان غربی در حوزه­ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می­خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه­ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، ...  بیشتر
درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی
3. درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی

احمد نقیب زاده؛ حبیب الله فاضلی

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

http://dx.doi.org/no 2

چکیده
  پدیدارشناسی به مثابه یک روش علمی یا یک مکتب فکری در یک سده گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، به گونه‌ای که بسیاری از فلاسفه و جامعه‌شناسان آن را به عنوان روشی متقن در تحلیل ابژه‌های اجتماعی ...  بیشتر