1. چارچوبه‌های معرفتی- روشی نواندیشی اسلامی در نگرش به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان (مورد مطالعه محسن کدیور و محمد مجتهد شبستری)

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 7-38

ندا سادات حاجی‌وثوق؛ علی اصغر داودی