سیاسی کردن رنج؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قجری به قدرت انضباطیِ پهلوی
سیاسی کردن رنج؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قجری به قدرت انضباطیِ پهلوی

سید مرتضی حافظی؛ مهدی نجف زاده؛ محسن خلیلی؛ روح اله اسلامی

دوره 16، شماره 4 ، آذر 1400، ، صفحه 49-80

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2022.445

چکیده
  بهره‌گیری از ابزارها و نهادهایِ «بهنجارسازی» در نتیجۀ آگاهی از شیوه‌های نوین سیاست‌ورزی در دوران قاجار موردتوجه قرار گرفت. با محوریت شاه در عرصۀ سیاست؛ این قدرت شاه، نگاه شاه، و تفسیر شاه از امور ...  بیشتر
تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت
تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت

سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-75

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.407

چکیده
  قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد،‌ به‌عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی‌رغمِ مجاهدت‌هایِ مشروطه‌خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی ...  بیشتر