نویسنده = مجتبی مقصودی
تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 11، شماره 4، آذر 1395، صفحه 41-70

سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی


تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

دوره 9، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 33-60

مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار