حکمت سیاسی در ایران باستان برمبنای خوانش سهروردی
حکمت سیاسی در ایران باستان برمبنای خوانش سهروردی

علی اکبر علیخانی

دوره 13، شماره 4 ، آذر 1397، ، صفحه 135-158

چکیده
  «حکمت سیاسی» یک مفهوم ایرانی و اسلامی است که با فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی تفاوت دارد، اگر چه گاهی مترادف با فلسفه سیاسی نیز به کار رفته است. هدف این مقاله تبیین حکمت سیاسی در ایران باستان است و از ...  بیشتر
امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان
امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان

شروین مقیمی زنجانی

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 185-208

چکیده
  در این مقاله کوشش می‌شود تا با طرح مقایسه‌ای میان خصوصیات و ویژگی‌های امام در حکمت الهی اسماعیلی، آن‌گونه که ناصرخسرو روایت‌گر آن است، و ویژگی‌های شاه آرمانی در حکمت ایران باستان، به‌نوعی ...  بیشتر
شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر
شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر

فرشاد شریعت

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  این مقاله با تبیین نظام فکری ایران و اندیشه سیاسی شاه آرمانی در دوره کوروش، ضمن بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی نظام مختار، بر آن است نشان دهد چرا و چگونه خردمندی، شجاعت، میانه‌روی و عدالت، چهار محور بازخوانی ...  بیشتر
بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی
بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی

فریبرز محرم خانی

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  این مقاله در پی نشان دادن اثرپذیری امام محمد غزالی از اندیشه سیاسی ایران باستان است. «ناخودآگاه» از جمله مفاهیمی است که از روان‌شناسی به علم سیاست راه یافته و منبع و مرجعی است که به صورت نامحسوس ...  بیشتر