بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز
1. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

مختار نوری

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 191-220

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.424

چکیده
  جوامع معاصر بشری با بحران‌های مختلفی مانند محیط زیست، آزار حیوانات، فقر، بیماری‌های ویروسی، جنگ و نظامی‌گری، ستمگری انسان‌ها نسبت به یکدیگر، گسترش روابط انتفاعی و ابزاری میان انسان‌ها، بی-تفاوتی ...  بیشتر
رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه‌های رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر
2. رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه‌های رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر

حسن رحیمی(روشن)؛ سهیلا رحیمی؛ سید حسین جعفری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 73-104

چکیده
   مطالعه و رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد تعامل میان امر سیاسی و مبانی اخلاقی یکی از مسائل مهم و علمی حوزه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است. رضا داوری اردکانی و السدیرمک­اینتایر از فیلسوفان سیاسی و اخلاقی ...  بیشتر
فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز
3. فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

سید علی محمودی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 57-85

چکیده
  پیوند میان آزادی و برابری به عنوان دو اصل در فلسفۀ سیاسی جان رالز، نقطۀ عزیمت او در برساختن نظریه ای دربارۀ عدالت بود. رالز با تکیه بر میراث فیلسوفان دوران روشنگری و به ویژه با بهره گیری از پشتوانه های ...  بیشتر
جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی
4. جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی

فرشاد شریعت؛ مهدی نادری باب اناری

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  مطالعه رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد یک نوع تعامل میان نظریه اخلاقی و نظریه سیاسی، یکی از مسائل مهم علمی در حوزه فلسفه سیاسی است. خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی ازجمله فیلسوفان و مردان سیاسی هستند ...  بیشتر
اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام
5. اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره پنجم، شماره 4 ، پاییز 1389

چکیده
  تجربه‌های تاریخی، نقاط تلخ و تاریکی را در زندگی بشر نشان می‌دهد که حاکی از دشمنی، خشونت و خونریزی است. از جمله قواعدی که شاید بتواند این سَبُعیت را تا اندازه‌ای کنترل کند و خشم موجود در آن را کاهش ...  بیشتر