چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی
1. چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی

مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 124-95

چکیده
  انجمن‌های علمی و ازجمله انجمن‌های علمی حوزه علوم اجتماعی به‌مثابه نهادهای مدنی، مستقل و خودجوش در دو دهه اخیر با رشد و گسترش فزاینده‌ای روبرو بوده‌اند. چنان‌که بر اساس آمار موجود تا ۴۰۰ انجمن علمی ...  بیشتر
اجماع ارتدوکس: آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز
2. اجماع ارتدوکس: آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز

محمدرضا تاجیک

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  دکتر محمدرضا تاجیک چکیده اکنون دیری است که از شکل‌گیری پروژه‌ای انباشتی و جمعی برای تولید دانشی فراگیر و جهان‌شمول به نام علوم اجتماعی و اعمال قدرت از رهگذر آن می‌گذرد. علوم اجتماعی آن‌گونه ...  بیشتر