1. فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 141-166

حسین سلیمی؛ علی اکبر کیانی


2. معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 7-33

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده


3. روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 183-211

علیرضا سمیعی اصفهانی


4. مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

مهدی میرمحمدی