الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران
الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

علی اکبر علیخانی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-135

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.425

چکیده
  یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی ...  بیشتر
فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل
فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

حسین سلیمی؛ علی اکبر کیانی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، ، صفحه 141-166

چکیده
  از میانه قرن بیستم با ظهور رفتارگرائی و متعاقبا مناظره دوم در مطالعات روابط بین الملل شاهد گسترش کاربرد روش های کمّی در این رشته بودیم. با وجود انتقادات متعدد به این رویکرد، صاحبنظران مختلف به تلاش های ...  بیشتر
معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری
معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  این واقعیت که سیاست علمی است که در چارچوب اصول اعتقادی و شرایط و مقتضیات زمانی شکل می گیرد، ما را به آنجا رهنمون می شود تا بپذیریم که تلقی های واحدی از علم سیاست در عالم خارج وجود ندارد و متناسب با مکاتب ...  بیشتر
روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست
روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست

علیرضا سمیعی اصفهانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 183-211

چکیده
  پژوهش فمینیستی، پژوهشی است که زنان را به مثابه نقطه عزیمت بحث در نظر گرفته و باورهای فمینیستی را در فرایند پژوهش به کار می گیرد . این رویکرد، به دنبال کشف و پرده برداری از پویایی ها و روابط پدر سالارانه ...  بیشتر
مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف
مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف

مهدی میرمحمدی

دوره ششم، شماره 2 ، خرداد 1390

چکیده
  نگاه پرسشگرانه و پژوهشی به سازمانهای اطلاعاتی در فضای دانشگاهی ایران و اکثر کشورهای جهان با نوعی خودداری و عدم تمایل همراه بوده و هست. این مقاله تلاش ‌‌‌‌می‌کند ضمن تعریف مطالعات اطلاعاتی ...  بیشتر