تجربه زیسته زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقش‌های سنتی سیاسی و اجتماعی آنان
تجربه زیسته زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقش‌های سنتی سیاسی و اجتماعی آنان

الهه کولایی؛ سیمین بهبهانی

دوره 16، شماره 4 ، آذر 1400، ، صفحه 145-180

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.443

چکیده
  مسئله این نوشتار تجربه زیسته زنان رزمنده در جنگ و تاثیر آن بر زندگی روزمره آنان و تحول در ذهنیت و مطالبات سیاسی- اجتماعی آنان است. جنگ ایران و عراق و مشارکت زنان در آن، عامل بزرگی برای بازاندیشی زنان نسبت ...  بیشتر
ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق
ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

مسعود رضائی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، ، صفحه 71-100

چکیده
  مناقشۀ منطقه‌ایِ ایران و ترکیه در عراق و سوریه، به واقعیت‌های تاریخی حاکم بر روابط دو کشور برمی‌گردد و قرائت‌های دوگانۀ ساده‌انگارانه در بیشتر موارد قادر به توضیح مسیر رقابت و تعارض دو کشور نیستند؛ ...  بیشتر
نشانه شناسی  گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی
نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، ...  بیشتر