سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)
1. سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 139-173

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.4272.3764

چکیده
  هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه‌ای- اسنادی گردآوری ...  بیشتر
صورت بندی گفتمانی خطبه216 نهج البلاغه
(بازتولید نظریه بقا و زوال حاکمیت از منظر علی(ع))
2. صورت بندی گفتمانی خطبه216 نهج البلاغه (بازتولید نظریه بقا و زوال حاکمیت از منظر علی(ع))

علی محمد ولوی ولوی؛ هانیه بیک

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 205-237

چکیده
  خطبه 216 نهج­البلاغه سهم قابل توجهی در تبیین رابطه حکومت و مردم در اندیشه­­ی ­سیاسی علی(ع) دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و بهره­گیری از روش تحلیل گفتمان، به صورت­بندی گفتمانی این خطبه در شش ...  بیشتر
تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه
3. تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه

سید حسین اطهری

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 69-98

چکیده
  شرایطی که امیر در قدرت قرار گرفت ویژگی‌های خاصی داشت که ناشی از شکست ایران در دو جنگ با روس‌ها بود. او که پایه‌گذار اندیشه پبشرفت در ایران به‌شمار می‌رود، در مدت زمامداری خود سیاستی مستقل و ...  بیشتر
تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت
4. تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

محسن خلیلی؛ سمیه حمیدی

دوره ششم، َشماره 4 ، پاییز 1390

چکیده
  نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، می‌بایست نقشی دوگانه برعهده می‌گرفت: ازیک¬سو، مؤسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگی‌های دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، ...  بیشتر