منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش
منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش

حسین سلیمی؛ علی اسمعیلی اردکانی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 112-140

چکیده
   مکتب فرانکفورت از بزرگان دریافته که بنا بوده عصر جدید(روشنگری)، عصری همراه با آزادی و قدرت اراده انسانی و رهایی بخشی از سنت‌های اعصار گذشته  باشد. عصری همراه با جرأت پرسیدن و دانستن. تفاوت میان ...  بیشتر
گستره تحلیل گفتمان سیاسی
 از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی
گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله، به اختصار دو تحول را مورد نظر قرار داده‌ایم تا بر مبنای آن، عرصه گسترده گزینه‌های پیش روی برای انجام یک پروژه تحلیل گفتمانی را ترسیم کنیم: تحولات نظری که موجب بسط و گسترش تحقیقات کیفی به ...  بیشتر
پوزیتیویسم شناخت مسلط بر سیاست خارجی ج. ا. ا
پوزیتیویسم شناخت مسلط بر سیاست خارجی ج. ا. ا

علیرضا ازغندی

دوره اول، شماره 1 ، اسفند 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  تاکنون محققان ایرانی تلاش‌های بسیاری برای تبیین علمی سیاست خارجی ایران انجام داده‌اند و در این راه کوشیده‌اند تا از یافته‌های جدید و رهیافت‌های گوناگون در عرصه روش‌شناسی علوم اجتماعی بهره برند. ...  بیشتر