نقش و تاثیر فضای مجازی در جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه‌ی موردی مصر
1. نقش و تاثیر فضای مجازی در جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه‌ی موردی مصر

احمد موثقی گیلانی؛ بهزاد عطارزاده

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 147-192

چکیده
  گسترش سریع اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی در کشورهای اسلامی این سوال را مطرح می‌سازد که این رسانه‌ها و واسطه‌های ارتباطی چه نقشی در جنبش‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی در این کشورها بازی می‌کنند. ...  بیشتر