عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار
1. عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار

حامد عامری گلستانی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.437

چکیده
  در اندیشۀ قانون‌خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی ...  بیشتر
میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت
2. میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 99-132

چکیده
  نوشتار پیش رو تلاشی است در تفسیر و بازخوانی برخی از آثار میرزا آقاخان کرمانی به‌مثابۀ یکی از چهره‌های برجستۀ نسل نخست روشنفکری ایران. پرسش آن است که او چگونه به سنت می‌نگرد و با چه رویکردی با ابعاد ...  بیشتر
گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی
3. گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی

قدیر نصری؛ مهدی روزخوش

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 193-230

چکیده
  این مقاله به بررسی دیدگاههای چهار فیلسوف معاصر ایرانی درباره منشأ و منوال انحطاط اندیشه سیاسی در ایران متأخر می¬پردازد. هر کدام از این متفکران نماینده یک نحله فکری محسوب می¬شوند: رضا داوری به عنوان ...  بیشتر