شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران
شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 34-7

چکیده
  بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، ...  بیشتر
علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب(با تکیه بر سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب)
علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب(با تکیه بر سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب)

سید سعید میرترابی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، ، صفحه 205-236

چکیده
  دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های ...  بیشتر
رویکرد ساختاری ـ نهادی به بن‌بست مجالس مشروطه در ایران
رویکرد ساختاری ـ نهادی به بن‌بست مجالس مشروطه در ایران

محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 37-68

چکیده
  مقاله‌ حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم‌ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می‌پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول ...  بیشتر
دولت صفویه و بازپیکربندی جامعه ایران؛ تحول و میراثِ نهادی
دولت صفویه و بازپیکربندی جامعه ایران؛ تحول و میراثِ نهادی

سارا اکبری؛ وحید سینائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2022.458

چکیده
  شکل‌گیری حکومت صفویه در ایران به دگرگونی عمیقی در بنیادهای آرایش سیاسی و پایه‌ریزی نهادهای تازه‌ای در پیکره جامعه انجامید. این نهادهایِ جدید، با دنبال کردنِ فرایندی پویا و خود‌تقویت‌شونده در توالی‌‌های ...  بیشتر