خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان
خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان

نفیسه الله دادی؛ محمدعلی توانا

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 7-32

چکیده
  با نگاه واشکافی تبارشناختی به دو جمله نمادین زیر از جامعه طبیعی هابز مبنی بر "جنگ همه بر ضد همه" و "انسان گرگ انسان است"، چکیده پیام این مقاله در پاسخ بدین سوال شکل گرفته است: آیا جنبه‌های پنهان خشونت را ...  بیشتر
اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت
ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام
اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 131-148

چکیده
  امروزه ما با دو تفسیر اصلی از اسلام مواجه هستیم که در یک سر طیف تفسیری کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح جویانه از اسلام، و در سر دیگر طیف چهره و تفسیری خشونت آمیز از اسلام ارایه می شود و بر اساس همین تفسیر، گروه ...  بیشتر
تحلیل سیاسی جنگ‌های پیامبر اکرم
تحلیل سیاسی جنگ‌های پیامبر اکرم
دوره دوم، شماره3 ، شهریور 1386

چکیده
  دغدغه اصلی مقاله این است که با هدف فهم میزان گرایش اسلام به جنگ و خشونت، جنگ‌های پیامبر اسلام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارنده بر این باور است که مراجعه مستقیم به قرآن و سنت و بازخوانی آنها، ضمن ...  بیشتر
کرامت انسانی و خشونت در اسلام
کرامت انسانی و خشونت در اسلام
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند بر مبنای ابعاد سیاسی قرآن، سنت پیامبر و سیرة امام علی، ابتدا به تبیین دو مفهوم کرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بین آن دو را روشن سازد. مقاله دارای دو رویکرد اصلی است، اول اینکه ...  بیشتر