آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)
1. آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، ، صفحه 187-224

چکیده
     رتبه نخستِ ایران در صادرات کالا به افغانستان در سال‌های 2017-2015م. حاکی از تحولی عظیم در روابط اقتصادی دو کشور و تأثیرگذار بر تعاملات سیاسی آنان است. بااین‌وجود، پیوندهای بازرگانی ایران و افغانستان ...  بیشتر
مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"
2. مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

حسین پوراحمدی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  دکتر حسین پوراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چکیده: بنابر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف ...  بیشتر
گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران
3. گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران

امیر محمد حاجی یوسفی

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله سعی می‌کنیم با مطالعه برخی از مهم‌ترین کتب و منابع موجود در باب جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دریابیم اندیشمندان ایرانی عمدتا از چه روش‌ها و رهیافت‌هایی در مطالعه پدیده‌های مورد بحث در جامعه‌شناسی ...  بیشتر