1. رابطه بین توسعه یافتگی اقتصادی استان ها با رفتار انتخاباتی مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 107-126

سید سعید حسینی؛ لیلا بهرامی لایق؛ سید حسن قشمی