1. ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 39-68

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ سمیه بهرامی