تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران
تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

غلامرضا خواجه سروی؛ جواد قربانی آتانی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 34-74

چکیده
  تفکر سیاسی در ایران معاصر با پیوند خوردن با شرایط سیاسی و اجتماعی خاص دوران خود در چند بستر پیش رفت و جریان ­هایی متمایز را به وجود آورد. در پژوهش های آکادمیک در ایران از آراء متفکرین مختلفی که در مقوله ...  بیشتر
قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌
قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌

محمد جواد غلامرضا کاشی؛ الهه صادقی

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 41-79

چکیده
       این مقاله ناظر به ساختار ذهنیت سیاسی ایرانیان و تلاش برای بازیابی هویت در دوره مدرن است. اگر اسلام سیاسی را مهم‌ترین پاسخ جمعی برای بازیابی هویت در ایران پس از دهه 30 به شمار آوریم، قرآن ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل واحد درسیِ «مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام»
             (یکی از درس های اصلیِ دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران)
تجزیه و تحلیل واحد درسیِ «مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام» (یکی از درس های اصلیِ دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران)
دوره سوم، شماره 3 ، شهریور 1387

چکیده
  درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست ...  بیشتر
بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دکتر علی شریعتی «ایدئولوژیک کردن دین» است که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و به‌حرکت درآوردن توده‌های ایران داشت. این اندیشه ایدئولوژیک در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ...  بیشتر