پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی
پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-172

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.410

چکیده
  در سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم میلادی شاهد روند تغییر حکمرانی در ایران هستیم. ساحت چندگانة نیروها در این دوره پدید می‌آیند که در این چندگانگی دانش مدرن سهم بسزایی دارد. در واقع بخش مهمی از این تغییر به ...  بیشتر
نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)
نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد 1398، ، صفحه 99-130

چکیده
  چکیده مسأله اصلی این مقاله، بازشناسی رابطه فضای اجتماعی بر عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مقاله با هدف ترسیم تصویری از عملکرد مجلس از نمای متفاوتی به تحولات این دوره می‌نگرد. ادبیات پیشینی ...  بیشتر
نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی
نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی

محسن سلگی؛ شجاع احمدوند

دوره 13، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 7-32

چکیده
  این مقاله بر آن‌ است تا نسبت میان «آرمان» و «واقعیت» را در اندیشة زرتشت، مانی و مزدک مورد واکاوی قرار دهد. اندیشه ‌های زرتشت مبنای شکل‌گیری دولت ساسانی و حرکت تأسیسی اردشیر بابکان بود. مانی ...  بیشتر
هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری
هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی

دوره 13، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 33-64

چکیده
    بررسی ادبیات نظری موجود در حوزه سیاست خارجی نشان می دهد که اغلب مطالعات انجام شده بر یکی از عوامل هویت، قدرت و یا امنیت در شکل دهی به تصمیمات و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند. ...  بیشتر
رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم
رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم

ابوالفضل شاه علی

دوره 13، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 131-166

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی تلفیقی به بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی مطرح شده از سوی ماکس وبر (1968) در گفتمان محمدرضاشاه و امام خمینی در چارچوب دستور نقش­گرای نظام­مند ...  بیشتر
بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو
بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو

فاتح مرادی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 167-212

چکیده
  فضا در پیوند با قدرت و میکروفیزیک های آن است. با استنباط از نظریه میشل فوکو می توان گفت، فضا  با استفاده از نشانه های قدرت همچون رابطه، مقاومت، دانش و آزادی در ارتباط است. از این منظر قدرت تولید کننده ...  بیشتر
ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی
ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

مریم السادات غیاثیان؛ طاهره ذاکری

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، ، صفحه 95-122

چکیده
  یکی از راهبردهای ادب در سخنرانی­های سیاسی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل است.  تأثیر عامل قدرت در نظریه­های زبان­شناسی ادب همواره مورد تأکید بوده است، اما شیوه­ی این تأثیر در همه­ی بافت­ها ...  بیشتر
ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت
(الگویابی روابط بین دولت و جامعه)
ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)

عبدالعلی قوام؛ مهدی مالمیر

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، ، صفحه 157-197

چکیده
  وجود نظریه­های منفرد و متعدد در خصوص روابط بین دولت و جامعه علی­رغم داشتن نقاط مثبت، دچار نوعی تقلیل­گرایی نظری و روشی هستند که مانع از ایجاد یک چارچوب تحلیلی مناسب جهت انجام مطالعات چندبعدی و چندسطحی ...  بیشتر
معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری
معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  این واقعیت که سیاست علمی است که در چارچوب اصول اعتقادی و شرایط و مقتضیات زمانی شکل می گیرد، ما را به آنجا رهنمون می شود تا بپذیریم که تلقی های واحدی از علم سیاست در عالم خارج وجود ندارد و متناسب با مکاتب ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران
بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران

سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 123-150

چکیده
  قدرت به مثابه کانونی ترین مفهوم علم سیاست،موضوعی است که کمتر در خصوص تعاریف آن میان صاحبنظران و نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد.این عدم اجماع سبب گردیده تا دامنه گسترده ای از تعاریف در قالب مکاتب و گفتمانهای ...  بیشتر
گفتمان حکومتی در گلستان سعدی
گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 7-41

چکیده
  این پژوهش تلاشی است در جهت تبیین قدرت‌های اجتماعی در یک متن گفتمان‌مدار ادبی به نام گلستان. در این تبیین عوامل قدرت و ایدئولوژی در اجتماع قرن هفتم نقش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایفا ...  بیشتر
تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  بررسی رابطۀ میان انسان و سیاست از دغدغه‌های اصلی در فلسفۀ سیاسی به شمار می‌رود. ادبیات مربوط به سوژه (فاعل شناسا) به طور عام و سوژة سیاسی به طور خاص، دامنة بسیار گسترده‌ای را در علوم اجتماعی و انسانی ...  بیشتر
اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه‌گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم‌های لیبرالیستی و ‌گرامشین
اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه‌گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم‌های لیبرالیستی و ‌گرامشین
دوره سوم، شماره 2 ، خرداد 1387

چکیده
  درک صحیح از مفاهیم قدرت و هژمونی امری ضروری است. این درک و فهم به‌ویژه در ارتباط با ایالات متحده امریکا اهمیت بیشتری دارد زیرا این کشور تأثیرات بسیار مهمی بر روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی برجای ...  بیشتر
معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی
معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی
دوره اول، شماره 3 ، شهریور 1385

چکیده
  تا کنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه‌های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیر‌های دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه‌های جدید در ...  بیشتر