سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)
1. سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 139-173

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.4272.3764

چکیده
  هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه‌ای- اسنادی گردآوری ...  بیشتر
موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)
2. موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 94-63

چکیده
  یکی از شاخص‌های اساسی توسعه پایدار؛ مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی است؛ بنابراین هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع سازد. مقاله حاضر باهدف پاسخ ...  بیشتر
تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3. تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1396، ، صفحه 203-234

چکیده
  در سال‌های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع ...  بیشتر
عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان 
(بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)
4. عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)

حاکم قاسمی؛ فاطمه معالی

دوره 10، شماره 1 ، زمستان 1393، ، صفحه 124-156

چکیده
  تعداد نمایندگان زن در نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران همواره محدود وانگشت شمار بوده اند. این در حالیست که برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد.  لذا سوال این است ...  بیشتر
بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)
5. بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

وحید سینائی؛ احمد محقر؛ سمیه زمانی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامه¬ها و سیاست¬های این دوران در راستای جبران خسارت¬ها و خرابی¬های ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساخت¬های ...  بیشتر
استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
6. استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
دوره چهارم، شماره 4 ، پاییز 1388

چکیده
  برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیة استانی می‌تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری‌های ...  بیشتر
مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: (نفوذپذیری ـ تصمیم‌پذیری)
7. مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: (نفوذپذیری ـ تصمیم‌پذیری)
دوره سوم، شماره 2 ، بهار 1387

چکیده
  قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون‌گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و ...  بیشتر