1. موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 94-63

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد


2. تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 203-234

محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی


3. عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 124-156

حاکم قاسمی؛ فاطمه معالی


4. بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

دوره ششم، شماره 3، تابستان 1390

وحید سینائی؛ احمد محقر؛ سمیه زمانی


5. استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


6. مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: (نفوذپذیری ـ تصمیم‌پذیری)

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387