1. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


2. برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


3. ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 39-68

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ سمیه بهرامی


4. تجدید توازن: استراتژی کلان ایالات متحده در دوره اوباما

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 7-50

محمد جمشیدی


5. تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

محسن خلیلی؛ سمیه حمیدی


6. تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

مسعود موسوی شفائی


7. مقایسة رفتاریِ سیاست خارجی ایران: گفتمان آرمان‌گرای ارزش‌محور و گفتمان ایدئولوژیک ارزش‌محورِ عمل‌گرا

دوره چهارم، شماره 2، بهار 1388


8. نظریه انتقادی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387