1. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-100

مسعود رضائی


2. پیش ‏نظریه‏ ای درباره روابط بین‏ الملل: نگاهی خاورمیانه ‏ای

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 7-36

نبی اله ابراهیمی


3. رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 227-251

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری


4. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 173-208

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس


5. موانع و فرصت‌های گسترش نقش چین در خاورمیانه

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی فرازی


6. ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی و ضدهژمونی

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387