مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان
1. مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان

میثم نظری؛ حبیب اله فاضلی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 157-183

چکیده
  داریوش شایگان، در کنار اندیشمندانی چون سید احمد فردید، جلال آل احمد و علی شریعتی، از برجسته­ترین اندیشمندان پنج دهۀ اخیر ایران محسوب می­شود. از مباحث کانونی و محوری در آثار این اندیشمندان، پرداختن ...  بیشتر
رسانه و بحران در عصر فراواقعیت
با تاکید بر بحران هویت
2. رسانه و بحران در عصر فراواقعیت با تاکید بر بحران هویت
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  امروزه، ما در در متن و بطن یک ‹فرایند رسانه‌ای شدنِ› فزاینده زندگی می‌کنیم، که از رهگذر آن: رسانه‌ها به‌طور روزافزونی در مسیر درگیر شدن در فرایندهای فراملی قرار گرفته و در حال تجاری شدن ...  بیشتر