مطالعات فقهی امنیت
مطالعات فقهی امنیت

نجف لکزایی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 181-206

چکیده
  تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی ...  بیشتر
دولتی‌شدن امر به معروف؛ پیامد‌ها و راهکارها
دولتی‌شدن امر به معروف؛ پیامد‌ها و راهکارها

عبد الحسین رضائی راد

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، ...  بیشتر
بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری(در جمهوری اسلامی ایران)
بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری(در جمهوری اسلامی ایران)
دوره چهارم، شماره 1 ، بهمن 1387

چکیده
  یکی از حقوق اساسی زنان ، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی ، اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان می باشد ، که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود ...  بیشتر