1. بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 159-192

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فرحناز مصطفوی کهنگی؛ فائزه تقی پور


2. تجدید توازن: استراتژی کلان ایالات متحده در دوره اوباما

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 7-50

محمد جمشیدی


3. آمریکا و چین و چشم انداز نظام بین الملل

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 111-145

هادی سلیمانپور


4. علت ناکامی مصدق در تحقق استراتژی کنترل ارتش توسط نهادهای غیر نظامی

دوره چهارم، شماره 1، زمستان 1387