کلیدواژه‌ها = آمریکا
سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای

دوره 15، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2020.399

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی

دوره 13، شماره 4، آذر 1397، صفحه 159-192

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فرحناز مصطفوی کهنگی؛ فائزه تقی پور


آمریکا و چین و چشم انداز نظام بین الملل

دوره 9، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 111-145

هادی سلیمانپور