تحولات جدید نظری در روابط بین‌الملل: زمینه مناسب برای نظریه‌پردازی بومی
1. تحولات جدید نظری در روابط بین‌الملل: زمینه مناسب برای نظریه‌پردازی بومی

حمیرا مشیرزاده

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  چکیده: معمولاً از اینکه روابط بین‌الملل رشته‌ای "امریکایی" یا "غربی" بوده است سخن می‌رود. در مقابل، در برخی از کشورهای غیرغربی و به ویژه در ایران لزوم نظریه‌پردازی بومی در برابر نظریه ...  بیشتر
رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا
2. رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا
دوره چهارم، شماره 2 ، بهار 1388

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی زمینه‌ها و گرایش‌های موجود در ایران و امریکا در مورد کشور دیگر است. سؤال اصلی ما این است که نگرش ایرانی‌ها و امریکایی‌ها نسبت به کشور مقابل چگونه است و این نگرش چه تأثیری ...  بیشتر