کلیدواژه‌ها = گفتمان
«شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

دوره 12، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 151-188

هادی نظری؛ داود نعمتی انارکی


نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

دوره ششم، َشماره 4، آذر 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد