«شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب
1. «شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

هادی نظری؛ داود نعمتی انارکی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 151-188

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه بازنمایی «غرب» در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای نیل به این هدف بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما انتخاب و در بازه‌ای هشت‌ماهه نمونه‌ها موردمطالعه قرار گرفت. چارچوب نظری ...  بیشتر
نشانه شناسی  عملیات انتحاری در منازعات  گفتمانی  عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی  ایران
2. نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد

دوره 9، شماره 3 ، تابستان 1393، ، صفحه 75-110

چکیده
  عملیات انتحاری که در طی آن  فرد از وجود خود به عنوان ابزاری  برای  کشتن دیگران استفاده می کند از سال 2003 به بعد به شکل گسترده ای باعث ناامنی و قتل هزاران انسان در عراق شده است. در صحنه سیاسی  عراق ...  بیشتر
تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه
3. تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه

سید حسین اطهری

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 69-98

چکیده
  شرایطی که امیر در قدرت قرار گرفت ویژگی‌های خاصی داشت که ناشی از شکست ایران در دو جنگ با روس‌ها بود. او که پایه‌گذار اندیشه پبشرفت در ایران به‌شمار می‌رود، در مدت زمامداری خود سیاستی مستقل و ...  بیشتر
نشانه شناسی  گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی
4. نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد

دوره ششم، َشماره 4 ، پاییز 1390

چکیده
  جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، ...  بیشتر
مقایسة رفتاریِ سیاست خارجی ایران: گفتمان آرمان‌گرای ارزش‌محور و گفتمان ایدئولوژیک ارزش‌محورِ عمل‌گرا
5. مقایسة رفتاریِ سیاست خارجی ایران: گفتمان آرمان‌گرای ارزش‌محور و گفتمان ایدئولوژیک ارزش‌محورِ عمل‌گرا
دوره چهارم، شماره 2 ، بهار 1388

چکیده
  تحلیل گفتمانی به عنوان یکی از روش‌های مطالعة پدیده‌ها در علوم انسانی به چگونگی تأثیر افکار و ایده‌های نظام‌مند بر امور اجتماعی می‌پردازد. هر نظام گفتمانی از سه ویژگی استیلا، ضدیت و عاملیت ...  بیشتر