مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان
مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان

میثم نظری؛ حبیب اله فاضلی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، ، صفحه 157-183

چکیده
  داریوش شایگان، در کنار اندیشمندانی چون سید احمد فردید، جلال آل احمد و علی شریعتی، از برجسته­ترین اندیشمندان پنج دهۀ اخیر ایران محسوب می­شود. از مباحث کانونی و محوری در آثار این اندیشمندان، پرداختن ...  بیشتر
بازخوانی سنت و روش شناسی آن در اندیشه های محمد ارکون
بازخوانی سنت و روش شناسی آن در اندیشه های محمد ارکون

محمد مالکی؛ احمد بخشایش اردستانی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 171-196

چکیده
  موضوع سنت یکی از مسائل مهم و محوری در جهان اسلام می­باشد ، به­طوری که هر گونه فهم و تفسیری درباره این موضوع ، می­تواند تاثیرات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذاری را به همراه داشته باشد. بازگشت به سنت و بازخوانی ...  بیشتر
میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت
میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 99-132

چکیده
  نوشتار پیش رو تلاشی است در تفسیر و بازخوانی برخی از آثار میرزا آقاخان کرمانی به‌مثابۀ یکی از چهره‌های برجستۀ نسل نخست روشنفکری ایران. پرسش آن است که او چگونه به سنت می‌نگرد و با چه رویکردی با ابعاد ...  بیشتر
گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی
گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی

قدیر نصری؛ مهدی روزخوش

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 193-230

چکیده
  این مقاله به بررسی دیدگاههای چهار فیلسوف معاصر ایرانی درباره منشأ و منوال انحطاط اندیشه سیاسی در ایران متأخر می¬پردازد. هر کدام از این متفکران نماینده یک نحله فکری محسوب می¬شوند: رضا داوری به عنوان ...  بیشتر
بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت
بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  عصر مشرطیت و ورود ایران به عصر جدید، مبدأ چالش‌های فکریِ متعدد و پایایی بوده که از جملة مهم‌ترین آنها می‌توان به نسبت میان سنت و مدرنیته اشاره کرد. از سویی مدرنیته قرار دارد که از دو عنصرتشکیل شده ...  بیشتر