کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه‌ای آن

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 227-274

10.22034/ipsa.2022.466

مسعود هاشمی؛ فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان


هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

دوره هفتم، شماره 2، فروردین 1391

راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان


تاملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.478

فرزاد کلاته؛ فائز دین پرست


وضعیت حساس: نمایش آپوریای قانون و استثنا در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.482

سید عباس حسینی داورانی