1. بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 81-106

10.22034/ipsa.2019.387

هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی


2. بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 191-163

حسین علایی


3. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


4. نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 213-238

مجتبی مقصودی؛ اهورا راهبر


5. طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان


6. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس؛ مطالعة موردی شهر تهران

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


7. چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان جنگ تحمیلی

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385