1. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان


2. برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 131-161

10.22034/ipsa.2019.389

حسین کرمانی


3. تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-126

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی


4. نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 99-130

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی


5. تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 62-35

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی


6. مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی ـ مطالعه موردی: شورای شهر تهران

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 61-106

سیمین حاجی پور ساردوئی


7. بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 97-124

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ مهسا بهمنی


8. جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


9. انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا


10. تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

سید امیر مسعود شهرام نیا؛ صابر ملائی


11. استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


12. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس؛ مطالعة موردی شهر تهران

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388