جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس
(با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1391، ، صفحه 173-208

چکیده
  رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک ...  بیشتر
تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران
تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

مسعود موسوی شفائی

دوره پنجم، شماره 3 ، شهریور 1389

چکیده
  از جمله دغدغه‌های بازیگران مؤثر در حوزۀ انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعۀ ملی تأ‌مین، و ظرفیت‌های حوزۀ انرژی ...  بیشتر