نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری
نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری

مهدی میرمحمدی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، ، صفحه 213-240

چکیده
  حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این ...  بیشتر
تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران
تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

مسعود موسوی شفائی

دوره پنجم، شماره 3 ، شهریور 1389

چکیده
  از جمله دغدغه‌های بازیگران مؤثر در حوزۀ انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعۀ ملی تأ‌مین، و ظرفیت‌های حوزۀ انرژی ...  بیشتر
برنامه هسته‌ای ایران: «توانایی قانونمند»
برنامه هسته‌ای ایران: «توانایی قانونمند»

ناصر هادیان؛ شانی هرمزی

دوره پنجم، شماره 3 ، شهریور 1389

چکیده
  آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای عنوان می‌شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته‌ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می‌شود ...  بیشتر