1. نهادهای اقتصادی دربار و حامی پروری در رژیم پهلوی

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 127-158

حجت کاظمی؛ مهدی عطریان


2. تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-126

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی


3. دولت مدرن در بند تله‌ بنیان‌گذار؛ بررسی تجربه‌ توسعه در دولت پهلوی اول

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 199-224

احمد نقیب زاده؛ عاطفه داراب زاده


4. تأملی در رساله‌ حقوق اساسی محمدعلی فروغی از منظر بحث درباره کاربردی کردن علم سیاست در ایران

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 159-198

شروین مقیمی


5. بازاندیشی رابطه تاریخی تحوّلات سیاسی با تحوّلات اقتصادی در ایران (1397-1270)

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 59-86

محمد سمیعی


6. چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 124-95

مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودی


7. بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 191-163

حسین علایی


8. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 220-193

سید محمد محمدی


9. مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 162-125

زینب خسروی؛ بهروز افخمی


10. موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 94-63

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد


11. استدلال قیاسی و سیاست گذاری خارجی؛ مطالعه موردی: قیاس های تاریخی مورد استفاده قیاسگران خارجی درباره مسئله هسته ای ایران

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 105-133

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی


12. بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 159-192

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فرحناز مصطفوی کهنگی؛ فائزه تقی پور


13. وضعیّت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده؛ ارزیابی یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، اسفند 1396

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 39-72

حسین جمالی؛ مکرمه جمالی


14. رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه‌های رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 73-104

حسن رحیمی(روشن)؛ سهیلا رحیمی؛ سید حسین جعفری