موضوعات = فرهنگ
تحلیل جامعه شناختی دین رایج در دوران پایانی عصر صفوی و آثار ناخواسته آن بر گسترش خرافه؛ با تأکید بر دیدگاه علامه مجلسی

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 47-86

10.22034/ipsa.2022.459

رضا شفیعی اردستانی؛ حمید نساج؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ سید محمد علی حسینی زاده


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا‌توسعه‌گرایی

دوره 17، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 111-138

10.22034/ipsa.2022.450

محمدمهدی فرهنگی؛ سید سعید میرترابی؛ علیرضا گلشنی


تصوف به مثابه روش تفکر و یا زیست اجتماعی؛ بررسی تأثیر گسترش فقه صوفیانه در دوران پیشا مشروطه بر بقا و رواج خرافه در ایران

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 31-60

10.22034/ipsa.2021.436

رضا شفیعی اردستانی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حمید نساج؛ سید محمد علی حسینی زاده


بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2020.413

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی

دوره 13، شماره 4، آذر 1397، صفحه 159-192

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فرحناز مصطفوی کهنگی؛ فائزه تقی پور


تبیین جامعه‌شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه‌گری مدنی شهروندان اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/ipsa.1401.480

تورج فتاحی؛ علی حسین حسین زاده؛ یوسف امینی


تحولات سیاسی و اجتماعی پس‌ از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.481

مهری مارابی؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی