26. روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 7-32

10.22034/ipsa.2020.392

روح اله اسلامی؛ سیدهاشم منیری


27. همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 33-74

10.22034/ipsa.2020.393

مجید بزرگمهری؛ سمیه آقاجانی؛ مریم افشار


28. آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 75-110

10.22034/ipsa.2020.394

حسین سلیمی؛ غلامرضا حداد


29. بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 81-106

10.22034/ipsa.2019.387

هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی


30. پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 107-130

10.22034/ipsa.2019.388

محمدتقی قزلسفلی؛ حسن شهسواری


31. برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 131-161

10.22034/ipsa.2019.389

حسین کرمانی


32. تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 163-184

10.22034/ipsa.2019.390

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


33. تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 185-220

10.22034/ipsa.2019.391

مرتضی نوروزپور


34. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-80

10.22034/ipsa.2019.385

عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی


35. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان


36. بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22034/ipsa.2020.413

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


37. بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22034/ipsa.2021.423

سید علی مرتضوی امامی زواره؛ امیر محمد حاجی یوسفی


38. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/ipsa.2021.424

مختار نوری