نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در سال‌های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع و تأثیری که قوانین و نظام‌های انتخاباتی متفاوت در پایداری نظام سیاسی و همین‌طور بر جهت‌گیری نمایندگان دارند، این پژوهش به دنبال بررسی آثار و پیامد‌های قوانین و شیوه‌های مختلف انتخابات از جمله نظام کنونی و نشان دادن  میزان  توجه بیشتر نمایندگان به مسائل منطقه‌ای و محلی به‌جای توجه به مسایل کلان و ملی‌‌ست؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و احصاء گزاره‌های اصلی و دال‌های مرکزی  مذاکرات نمایندگان ادوار؛ این موضوع وانمایی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها