تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی
1. تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی

قاسم افتخاری

دوره اول، شماره 1 ، زمستان 1384

http://dx.doi.org/no 1

چکیده
  در این مقاله مبانی و اصول شکل‌گیری نگرش و روش‌های علمی به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده در پی آن است که اصول شناخت‌شناسانه و مبانی معرفتی روش‌های علمی در عصر مدرن را ریشه‌یابی کرده و تفاوت ...  بیشتر
2. "آزادی" در روایتی پارادایمی

عباس منوچهری

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

http://dx.doi.org/no 2

چکیده
  سیر اندیشه سیاسی به صورت‌های گوناگون و با به کارگیری شیوه‌های تحلیلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، شناخت مفاهیمی چون "آزادی" و "عدالت" در سیر تاریخی اندیشه سیاسی از اهمیت به سزائی برخوردار ...  بیشتر
هفت هزار سال حاکمیت ایران بر 
جزایر تنب و ابوموسی
3. هفت هزار سال حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی
دوره اول، شماره 4 ، پاییز 1385

چکیده
  در این مقاله نشان داده شده از 7 هزار سال پیش یعنی از زمان ایلامیان تاکنون، جزایر تنب و ابوموسی همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. برای این منظور، پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر سواحل دو طرف خلیج فارس ...  بیشتر
بررسی روش‌شناختی پایان‌نامه‌های دوره دکترای
 علوم‌سیاسی و روابط‌بین‌الملل دانشگاه تهران
4. بررسی روش‌شناختی پایان‌نامه‌های دوره دکترای علوم‌سیاسی و روابط‌بین‌الملل دانشگاه تهران
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  بررسی روش‌شناختی پژوهش‌های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می‌باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش‌شناختی، بررسی روش‌های به‌کاررفته در این پژوهش‌هاست و جنبۀ ...  بیشتر
ساختارهای آینده ملت ـ دولت‌ها و
چالش‌های فراروی آنها
5. ساختارهای آینده ملت ـ دولت‌ها و چالش‌های فراروی آنها
دوره دوم، شماره3 ، تابستان 1386

چکیده
  درحالی‌که‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و ساختارهای‌ آن‌ کماکان‌ در محور مباحث‌ علم‌ سیاست‌ قرار دارد، هر از چندگاهی‌ زمزمه‌هایی‌ از افول‌ ملت‌ ـ دولت‌ها شنیده‌ می‌شود. آیا دولت‌ وستفالیایی‌ ...  بیشتر

بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران
6.  بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران
دوره دوم، شماره 4 ، پاییز 1386

چکیده
  فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه نگرش‌ها و ارزش‌هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. نوع و میزان جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی برحسب تبعی و انفعالی یا مدنی بودن فرهنگ سیاسی، فرق می‌کند. بر همین ...  بیشتر
بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
7. بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
دوره سوم، شماره1 ، زمستان 1386

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دکتر علی شریعتی «ایدئولوژیک کردن دین» است که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و به‌حرکت درآوردن توده‌های ایران داشت. این اندیشه ایدئولوژیک در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ...  بیشتر
نظم نوین امنیتی در خلیج فارس بعد از اشغال نظامی عراق
8. نظم نوین امنیتی در خلیج فارس بعد از اشغال نظامی عراق
دوره سوم، شماره 2 ، بهار 1387

چکیده
  در جهانی که صدای جهانی شدن و پیشرفت صنعتی و تکنولوژی، پُرآوازه‌ترین صدایی است که طنین انداخته، خلیج فارس همچنان به‌عنوان منطقه ممتازی، از لحاظ باارزش‌ترین منابع استراتژیکی قلمداد می‌شود. بندرگاه‌های ...  بیشتر
تأثیر توان هسته‌ای ایران بر توازن قدرت، 
روابط و امنیت منطقه‌ای
9. تأثیر توان هسته‌ای ایران بر توازن قدرت، روابط و امنیت منطقه‌ای
دوره دوم، شماره 2 ، بهار 1386

چکیده
  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با کسب تجربه‌های عینی و ملموس از جنگ ایران و عراق و تحولات مربوط به آن - ازجمله سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های دو ابرقدرت امریکا و شوروی و کشورهای غربی در قبال جنگ و شناخت اهمیت ...  بیشتر
تلاش ناکام تحمیل بینش فلسفی به روش علمی در قرن بیستم
10. تلاش ناکام تحمیل بینش فلسفی به روش علمی در قرن بیستم
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  روش تجربه‌گرا که به‌صورت پراکنده و نابسامان توسط برخی اندیشمندان پیشین ارائه شده بود، بالاخره از سده شانزدهم به بعد در پژوهش پدیده‌های طبیعی به‌کار بسته شد و به علت کامیابی‌های شگفت‌انگیز خود به‌سرعت ...  بیشتر
شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی؛ مطالعه موردی دورۀ خاتمی 1384-1376
11. شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی؛ مطالعه موردی دورۀ خاتمی 1384-1376
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  تحقیق حاضر شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی و شرایط اجتماعی متناظر با آن را مورد توجه قرار می‌دهد. بدین‌منظور دو مفهوم «ویژگی‌های رهبر» و «بحران»، نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می‌دهد. این دو مفهوم ...  بیشتر
نظریه آدلر و روان‏شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار
12. نظریه آدلر و روان‏شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  در این مقاله شخصیت آقامحمدخان مؤسس سلسله قاجار بر مبنای نظریه آلفرد آدلر بررسی شده است و از مفهوم محوری این نظریه یعنی حقارت و حقارت اجتماعی و سایر مفاهیم آن نظیر اراده‏گرایی و سبک زندگی برای شناخت ...  بیشتر
اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)
13. اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)
دوره چهارم، شماره 2 ، بهار 1388

چکیده
  اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم بین‌المللی در عرصه اقتصاد و سیاست است که برای کشورهای غیر عضو نیز دارای جاذبه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی را برای متقاضیان عضویت در نظر گرفته که تا حصول ...  بیشتر
تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
14. تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
دوره چهارم، شماره 3 ، تابستان 1388

چکیده
  بررسی رابطۀ میان انسان و سیاست از دغدغه‌های اصلی در فلسفۀ سیاسی به شمار می‌رود. ادبیات مربوط به سوژه (فاعل شناسا) به طور عام و سوژة سیاسی به طور خاص، دامنة بسیار گسترده‌ای را در علوم اجتماعی و انسانی ...  بیشتر
بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه
15. بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه
دوره چهارم، شماره 4 ، پاییز 1388

چکیده
  با این مفروضه که بسیج سیاسی مهم‌ترین رکن انقلاب است، مقالة حاضر به دنبال یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش است که ابعاد و مختصات بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه چگونه است؟ ...  بیشتر
رابطة سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی: بررسی موردی ایران
16. رابطة سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی: بررسی موردی ایران
دوره پنجم، شماره1 ، زمستان 1388

چکیده
  سیستم سیاسی بسیط، بر واحد بودن و عدم تقسیم قدرت سیاسی در عرصه جغرافیایی کشورها اشاره دارد. به نظر می‌رسد بین نظام سیاسی بسیط و همبستگی ملی رابطه‌ای وجود داشته باشد. ویژگی مطلوب نظام سیاسی بسیط در ...  بیشتر
ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران
17. ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  علوم سیاسی در ایران با این انتقاد روبه‌رو بوده که با عمل فاصلة بسیار دارد، بومی نشده و جایگاه مناسب خود را نیافته است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل عمدة ضعف پژوهش در علوم سیاسی در کشورمان عدم توجه جدی ...  بیشتر
رویکردی تئوریک به ماهیت و ابعاد راهبردهای امنیتی اروپا در ساختار نظم تک‌قطبی
18. رویکردی تئوریک به ماهیت و ابعاد راهبردهای امنیتی اروپا در ساختار نظم تک‌قطبی

محمدرضا تخشید؛ فریبرز ارغوانی پیر سلامی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  شاید بتوان مهم‌ترین تأثیری را که فروپاشی شوروی در سال 1991 به عنوان نماد پایان نظام دوقطبی بر حوزه‌های کلان بین‌المللی گذارد، در قلمرو امنیتی دانست. این رخداد سبب شد بسیاری از کشورها با درک الزامات ...  بیشتر
نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش
19. نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش

محمدرضا تاجیک

دوره پنجم، شماره 4 ، پاییز 1389

چکیده
  نشانه‌شناسی، علم مطالعۀ نظام‌های نشانه‌ای (زبان، رمزگان، و...)، فرایندهای تأویلی و ابزاری پژوهشی برای فهم حقیقت پنهان در پس علائم، رموز و نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی است. در عرصۀ پژوهش‌های سیاسی، ...  بیشتر
بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان
20. بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد

دوره ششم، شماره 1 ، زمستان 1389

چکیده
  مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می‏رود. یکی از گروه‌های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر
مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"
21. مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

حسین پوراحمدی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  دکتر حسین پوراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چکیده: بنابر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف ...  بیشتر
نظریه های مختلف دولت سازی: به سوی یک چارچوب بندی نظری
22. نظریه های مختلف دولت سازی: به سوی یک چارچوب بندی نظری

عباس حاتمی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  از دهه 1970 به این سو ما شاهد رشد ادبیاتی هستیم که بازگرداندن دوباره دولت به مطالعات علوم سیاسی را دنبال می کند. در این ادبیات به طور خاص، نظریه های دولت سازی اهمیت بالایی یافته اند. همین اهمیت باعث شده است ...  بیشتر
چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران
23. چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران

ابراهیم آقامحمدی

دوره ششم، َشماره 4 ، پاییز 1390

چکیده
  تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و بعضا متعارض قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل ...  بیشتر
جان رالز و عدالت بین المللی
24. جان رالز و عدالت بین المللی

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین¬المللی، اصولی را که از عرف بین¬الملل نشئت گرفته اند و بطور معقولانه¬ای می¬توانند مورد توافق همه دولت¬ها قرار گیرند، بعنوان یک مبنای مشترک ...  بیشتر
طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران
25. طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان

دوره هفتم، شماره 2 ، بهار 1391

چکیده
  نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران می‌پردازد. با توجه به توزیع نقش‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت‌های ...  بیشتر