دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

جایگاه مفهومی «حق و خیر» در گفتمان‌های غالب در جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/ipsa.2023.476

افشین حبیب زاده؛ رضا اکبری نوری؛ خدایار مرتضوی


آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیأت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه های دولتی ‏تهران در چارچوب نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/ipsa.2023.477

فاطمه کربلائی حسین فلاح؛ زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی


تاملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.478

فرزاد کلاته؛ فائز دین پرست


سنجش سری زمانی کیفیت حکمرانی در ایران بین سال‌های 1996_ 2021

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.479

مرتضی منشادی؛ ابوالقاسم شهریاری؛ سارا نظیف


تبیین جامعه‌شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه‌گری مدنی شهروندان اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/ipsa.1401.480

تورج فتاحی؛ علی حسین حسین زاده؛ یوسف امینی


وضعیت حساس: نمایش آپوریای قانون و استثنا در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.482

سید عباس حسینی داورانی


تحولات سیاسی و اجتماعی پس‌ از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.481

مهری مارابی؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی


گفتمان راه سوم در ایران عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1402

10.22034/ipsa.2023.483

احمد خالقی دامغانی؛ محمد صادق پورابراهیم اهوازی