26. چالش‌ها و فرصت‌های پیش¬روی سطوح ِ نظم جمهوری اسلامی ایران

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 7-40


27. گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 7-41

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی


28. بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 7-33

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبر قاضی؛ امید عیسی نژاد؛ زهره مرندی


29. تحلیل تئوریک جایگاه انواع دیپلماسی اجبارآمیز در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (براساس تئوری سازه‌انگاری)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 7-38

بهادر امینیان جزی؛ محسن عسگریان؛ عباسعلی توتونچی


30. جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


31. بازرگانان مشروطه‌خواه و چیستی نوسازی سیاسی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 7-36

مرتضی منشادی


32. روش پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 7-46

قاسم افتخاری


33. پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 7-32

حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان


34. معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 7-33

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده


35. پیش ‏نظریه‏ ای درباره روابط بین‏ الملل: نگاهی خاورمیانه ‏ای

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 7-36

نبی اله ابراهیمی


36. بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 7-22

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست جوبنه؛ فاطمه حاجی احمدی


37. فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 7-36

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد


38. «زبان و مقبولیت ایدئولوژی های سیاسی» در نظریه پل دومان

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 7-34

وحیده احمدی؛ عبدالله کریم زاده


39. نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد: از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی

دوره 10، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-40

طاهره ابراهیمی فر؛ میرسعید هدایتی


40. پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 7-40

روح اله اسلامی؛ وحید بهرامی بهرامی


41. شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب نشان سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1392

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-38

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ علی رضا مسیبی


42. قضیه ی کندورسه و دموکراسی معرفتی: یک ارزیابی روش شناختی

دوره 11، شماره 2، بهار 1395، صفحه 7-28

علی اردستانی؛ امیر محمد ایزدی


43. تجدید توازن: استراتژی کلان ایالات متحده در دوره اوباما

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 7-50

محمد جمشیدی


44. بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 7-40

حمیدرضا محمدی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف‌زاده


45. موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 7-40

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی


46. تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی

دوره 12، شماره 2، بهار 1396، صفحه 7-26

نورعلی غلامحسین نیا سماکوش؛ علی اکبر امینی


47. خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-32

نفیسه الله دادی؛ محمدعلی توانا


48. برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


49. رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری (موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 7-39

محمد بابایی؛ ملک محمد مهر علی


50. نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 7-32

محسن سلگی؛ شجاع احمدوند