101. ساختار معنایی نواصولگرایان و سیاست خارجی ج.ا.ا (1384-1392)

دوره 10، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 41-112

غلامرضا حداد


102. تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 41-70

سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی


103. منزلت هژمونیک و موضع‌گیری آمریکا نسبت به "مسئولیت حمایت" در نظام بین‌الملل

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 41-70

مهدی ذاکریان؛ راضیه مهدوی پور


104. شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 42-74

سید محمد علی حسینی زاده


105. رهیافت مقایسه‌ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین‌الملل

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 43-80


106. فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 45-72

وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی


107. حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 47-78

حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی


108. آسیب‌شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 49-78

احمد گل‌محمدی


109. بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 51-79

فرهاد درویشی سه تلانی؛ سید محمد غفار نیکنام راد


110. تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 62-35

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی


111. گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

دوره اول، شماره 1، زمستان 1384

محمد جواد غلامرضا کاشی


112. انسان ایرانی، سیاست و آینده‌شناسی

دوره اول، شماره 2، بهار 1385

محمدرضا تاجیک


113. نگاه تاریخی - ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385


114. آموزش درس اصول ‌روابط‌ بین‌الملل در دانشگاه‌های ایران: آسیب‌ها و راهکارها

دوره دوم، شماره 1، زمستان 1385


115. سیاست، ساختمان و شهر

دوره دوم، شماره3، تابستان 1386


116. بررسی تطبیقی انجمن‌های محلی با شوراهای اسلامی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران)

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


117. برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386


118. مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی: (نفوذپذیری ـ تصمیم‌پذیری)

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387


119. معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385


120. بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد (تا پایان قطعنامة 1747 شورای امنیت)

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386


121. تجزیه و تحلیل واحد درسیِ «مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام» (یکی از درس های اصلیِ دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران)

دوره سوم، شماره 3، تابستان 1387


122. قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی

دوره سوم، شماره 4، پاییز 1387


123. ریچارد رورتی و عقلانیّت مبتنی بر همبستگی

دوره چهارم، شماره 1، زمستان 1387


124. رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا

دوره چهارم، شماره 2، بهار 1388


125. نسبت عدالت و امنیت در اندیشة سیاسی شیعه

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388